Una llengua no mor per què els que no la saben no la aprenen.
Una llengua mor per què els que la saben no la parlen.

Una lengua no muere porque los que no la saben no la aprenden.
Una lengua muere porque los que la saben no la hablan.

idiomas